پارچه ژاکارد طرح دار برجسته

پارچه مخمل کشی طرح دار

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۳

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۲

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۱

پارچه مخمل کشی طرحدار

پارچه تمام پولکی طرحدار

پارچه پولکی ریش ریش

پارچه ژاکارد ترک

پارچه دورس کشی

تمام پولک کشی طرح دار

تور خامه دوزی گل برجسته

تور گل برجسته مروارید دوزی

گیپور نخ فرانسوی دو رنگ

تور گلدوزی شده به همراه پولک

تور تمام پولک ترکیبی دو رنگ

دانتل ترکیبی دو رنگ ترک

پارچه تور ریش ترک

تور قیطون پولکی

پارچه گیپور اکلیلی ترک

چادر مشکی مجلسی مخمل گره ای

کت دامن و مانتو ژاکارد ایتالیا

پارچه ژاکارد طرح ترمه

دانتل گل برجسته کارشده

تور پولک با حاشیه دوبل

تور گلدوزی شده

تور طرحدار پولکی ترک

پارچه تک گل کارشده

تور لمه و پولک

تور خامه دوزی کارشده

پارچه لمه کشی ترک

تور گل برجسته شکوفه ای

تور گل برجسته شاخه ای

پارچه شانتون نخی ساده

پارچه پاییزه طرحدار ترک

پارچه پولک کشی و گلدوزی شده

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۴۱

پارچه نخی کشی ساده کد ۵۴۴۲

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۳۷

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۳۶

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۳۵

پارچه طرحدار چاپی کد ۵۲۸۸