نمایش یک نتیجه

ریون سفید مشکی طرحدار

به دلیل ته طاقه بودن، فروش با قیمت ویژه

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر

ریون طرحدار رنگی

به دلیل ته طاقه بودن، فروش با قیمت ویژه

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر

حریر سفید مشکی طرحدار

به دلیل ته طاقه بودن، فروش با قیمت ویژه

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر

پارچه حریر طرح دار آبرنگی

پارچه حریر طرح دار کره ای، به دلیل ته طاقه بودن، با قیمتی بسیار نازل در تن پوش ارائه میشود

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر

متراژ موجود: ۳.۲۰ سانتی متر

پارچه حریر طرح دار قهوه ای

پارچه حریر طرح دار کره ای، به دلیل ته طاقه بودن، با قیمتی بسیار نازل در تن پوش ارائه میشود

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر

متراژ موجود: ۴.۴۰ سانتی متر

پارچه حریر طرح دار

پارچه حریر طرح دار کره ای، به دلیل ته طاقه بودن، با قیمتی بسیار نازل در تن پوش ارائه میشود

عرض پارچه: ۱۵۰ سانتی متر