خرج کار پروانه خامه دوزی و پولک

مناسب جهت خرج کار برای دوخت پیراهن، کت دامن و مانتو با رنگبندی جذاب و متنوع

سایز هر پروانه: 12.5 در 11 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد