چادر مشکی مجلسی کد ۰۱

چادر حریر لمه دار مجلسی، با عرض 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد