کرپ ژاکارد طرح گل ریز

کرپ ژاکارد، مناسب جهت دوخت پیراهن، کت و دامن، مانتو

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد