کرپ ژاکارد طرح ترمه

کرپ ژاکارد طرح دار، مناسب جهت دوخت پیراهن، کت دامن و مانتو

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد