دانتل دورنگی طرح دار

مناسب جهت دوخت پیراهن بلند، کوتاه، کت و دامن و مانتویی

عرض پارچه: 135 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد