تور پولکی دورنگ

تور دانتل کار شده با پولک دورنگ، مناسب پیراهن مجلسی بلند و کوتاه و همچنین بالاتنه

عرض: 150 سانتی متر، متراژ محدود

87,800 تومان / هر متر

لطفا متراژ موردنیاز خود را با توجه به عرض پارچه در کادر پایین وارد نمایید تا قیمت تمام شده ی آن، برای شما نمایش داده شود.
به عنوان مثال: 2.2 ( دو متر و بیست سانت )