تور پولکی دورنگ

تور دانتل کار شده با پولک دورنگ، مناسب پیراهن مجلسی بلند و کوتاه و همچنین بالاتنه

عرض: 150 سانتی متر، متراژ محدود

تـمـاس بـگـیـریـد