تور دانتل کشی

دانتل کشی جنس مرغوب، مناسب برای پیراهن بلند، کوتاه، بالا تنه، آستین و خرج کار مانتو

عرض: 135 سانتی متر، متراژ محدود

تـمـاس بـگـیـریـد