پانل گل برجسته مشکی

پانل (هر ردیف گل) خامه دوزی شده به همراه پولک و لمه، مناسب جهت دوخت پیراهن، کت و مانتو

عرض هر ردیف پانل 30 سانتی متر در طول 130 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد