پانل خامه دوزی دو رنگ کارشده

پانل (هر ردیف گل) خامه دوزی شده به صورت دو رنگ و کارشده با نگین، مناسب جهت دوخت پیراهن، کت و مانتویی

عرض هر ردیف پانل 35 سانتی متر در طول 92 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد