کرپ کش جیو اندونزی GIO

کرپ کش جیو GIO، رنگبندی جدید و جذاب، یکی از بهترین کرپ کش های بازار

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد