گیپور کار دست طرح کتان

پارچه گیپور دارای آهار مناسب، برای پیراهن و کت

عرض: 140 سانتی متر، متراژ محدود

220,000 تومان 198,000 تومان / هر متر

لطفا متراژ موردنیاز خود را با توجه به عرض پارچه در کادر پایین وارد نمایید تا قیمت تمام شده ی آن، برای شما نمایش داده شود.
به عنوان مثال: 2.2 ( دو متر و بیست سانت )