کرپ گلنس استرچ Glance

کرپ استرچ گلنس، مناسب جهت دوخت مانتو، کت و دامنی، شلوار ..

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد