حریر شیشه خامه دوزی شده

گل خامه دوزی روی حریر شیشه، مناسب جهت دوخت پیراهنی، کت، مانتو مجلسی

98,000 تومان / هر متر

لطفا متراژ موردنیاز خود را با توجه به عرض پارچه در کادر پایین وارد نمایید تا قیمت تمام شده ی آن، برای شما نمایش داده شود.
به عنوان مثال: 2.2 ( دو متر و بیست سانت )

فروشنده: پارچه مجلسی