کت طرح دار و دامن ست حاشیه دار

کت طرح دار به همراه دامن ست با حاشیه در رنگبندی جذاب و بافت لمه ای

عرض پارچه طرح دار: 145 سانتی متر / پانل (قواره) دامن: 1 متر

تـمـاس بـگـیـریـد