پارچه کنف ترک طرح ۲

پارچه کنفی پاییزه ترک، مناسب برای کت دامن و مانتو با رنگبندی ترکیبی

عرض پارچه: 140 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد