مانتو قواره ای پاییزه حاشیه دار

پانل (قواره) مانتویی ژاکارد حاشیه دار، ویژه فصل پاییز و زمستان

قواره مانتو: 175 سانتی متر ( با عرض 135 )

تـمـاس بـگـیـریـد