کرپ ژاکارد ترک طرح دار

با توجه به آهار پارچه، جهت دوخت کت دامن و مانتو مناسب است

عرض پارچه: 145 سانتی متر

58,000 تومان / هر متر

لطفا متراژ موردنیاز خود را با توجه به عرض پارچه در کادر پایین وارد نمایید تا قیمت تمام شده ی آن، برای شما نمایش داده شود.
به عنوان مثال: 2.2 ( دو متر و بیست سانت )