پارچه حریر طرح دار

پارچه حریر طرح دار کره ای، به دلیل ته طاقه بودن، با قیمتی بسیار نازل در تن پوش ارائه میشود

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد