خامه دوزی به همراه پولک و مروارید

مناسب جهت دوخت پیراهن بلند و کوتاه، کت و دامن، مانتو

عرض پارچه: 135 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد