خامه دوزی به همراه پولک

تو خامه دوزی شده به همراه پولک، مناسب برای پیراهن، بالاتنه، آستین و همچنین خرج کار مانتو

عرض: 145 سانتی متر، متراژ محدود

تـمـاس بـگـیـریـد