پانل گل برجسته تک مشکی

گل برجسته اپلیک، مناسب برای خرجکار پیراهن، کت و دامن و مانتویی

ابعاد: 35 سانتی متر طول / 15 سانتی متر عرض

تـمـاس بـگـیـریـد