چادر مشکی مجلسی مخمل گره ای

طرح های متنوع چادر مجلسی مخمل به صورت ساده و نگین دار، لطفا برای مشاهده تمامی طرح ها، تصاویر را مرور نمائید
عرض پارچه چادر مخمل : 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد