پانل گل مخملی و لمه ای طرح ۲

خرج کار جهت دوخت پیراهن، کت و مانتو با قابلیت ست شدن با تمامی رنگ ها

ابعاد هر پانل گل، طول: 140 سانتی متر / عرض: 15 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد