حریر سفید مشکی طرحدار

به دلیل ته طاقه بودن، فروش با قیمت ویژه

عرض پارچه: 150 سانتی متر

تـمـاس بـگـیـریـد