پارچه کرپ حریر طرحدار

۳۹,۰۰۰ تومان هر متر

پارچه کرپ حریر

۴۷,۰۰۰ تومان هر متر

پارچه ژاکارد طرح دار برجسته

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پارچه مخمل کشی طرح دار

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۳

۶۷,۰۰۰ تومان / هر متر

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۲

۶۷,۰۰۰ تومان

پارچه ارگانزا ژاکارد طرح ۱

۶۷,۰۰۰ تومان / هر متر

پارچه مخمل کشی طرحدار

۹۸,۰۰۰ تومان

پارچه تمام پولکی طرحدار

۳۱۰,۰۰۰ تومان

پارچه پولکی ریش ریش

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پارچه ژاکارد ترک

۱۵۹,۰۰۰ تومان / هر متر

پارچه دورس کشی

۴۹,۰۰۰ تومان / هر متر

تمام پولک کشی طرح دار

تـمـاس بـگـیـریـد

تور خامه دوزی گل برجسته

تـمـاس بـگـیـریـد

تور گل برجسته مروارید دوزی

تـمـاس بـگـیـریـد

گیپور نخ فرانسوی دو رنگ

تـمـاس بـگـیـریـد

تور گلدوزی شده به همراه پولک

تـمـاس بـگـیـریـد

تور تمام پولک ترکیبی دو رنگ

تـمـاس بـگـیـریـد

دانتل ترکیبی دو رنگ ترک

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه تور ریش ترک

تـمـاس بـگـیـریـد

تور قیطون پولکی

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه گیپور اکلیلی ترک

تـمـاس بـگـیـریـد

چادر مشکی مجلسی مخمل گره ای

تـمـاس بـگـیـریـد

کت دامن و مانتو ژاکارد ایتالیا

۱۲۰,۰۰۰ تومان / هر متر

پارچه ژاکارد طرح ترمه

تـمـاس بـگـیـریـد

دانتل گل برجسته کارشده

تـمـاس بـگـیـریـد

تور پولک با حاشیه دوبل

تـمـاس بـگـیـریـد

تور گلدوزی شده

تـمـاس بـگـیـریـد

تور طرحدار پولکی ترک

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه تک گل کارشده

تـمـاس بـگـیـریـد

تور لمه و پولک

تـمـاس بـگـیـریـد

تور خامه دوزی کارشده

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه لمه کشی ترک

تـمـاس بـگـیـریـد

تور گل برجسته شکوفه ای

تـمـاس بـگـیـریـد

تور گل برجسته شاخه ای

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه شانتون نخی ساده

۰ تومان

پارچه پاییزه طرحدار ترک

۰ تومان

پارچه پولک کشی و گلدوزی شده

۰ تومان / هر متر

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۴۱

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه نخی کشی ساده کد ۵۴۴۲

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۳۷

تـمـاس بـگـیـریـد

پارچه نخی طرحدار کد ۵۴۳۶

تـمـاس بـگـیـریـد